[ Pobierz całość w formacie PDF ]

nekakav poznat zvuk, ali kad su doale do Marije, ona je spavala. Ili se bar %0ńinilo tako. -Jesi li %0ńula? - rekla
je majka slabim glasom. -Kao da se udaljava netko u kolicima - rekla je `o nja. To je, nedvojbeno, bio
zvuk nepodmazanih kota%0ńa. Meutim, kad su doale do mjesta gdje hodnik zaokreće, vidjele su sestru
Aneliju kako gura kolica s hranom. Sve je izgledalo normalno. 5. Kad je sutradan doala u maj%0ńinu
sobu, kod njenog kreveta stajao je doktor Bernstein i neato tuma%0ńio sestri koja je majci namjeatala
bo%0ńicu s infuzijom. To ju je zaprepastilo. To viae stoje doktor Bernstein govorio daje operacija uspjela i
da rana zacjeljuje "per prima". Baa se tako izrazio. Vjerojatno je onda to i mislio. Sada je, meutim,
ugledavai Sonjin zaprepaateni pogled, rekao daje gangrena bolest "cijeloga tijela", a ne samo jedne noge,
one odrezane, i da su komplikacije uvijek moguće. Majka je bila blijeda i kao da se vratila na
kila~u dvadesetogodianjakinje. Meutim, njena ko~a nije imala razumijevanja za takve oscilacije u te~ini i
sada se objesila tvoreći vrlo maatovite nabore. Neki apstraktni slikar od toga bi mogao puno napraviti.
itavo popodne i dobar dio ve%0ńeri `onja je provela uz maj%0ńinu postelju. Majka se nije smjela puno
micati zbog infuzije i stalno j e ponavlj ala da ima nekakav slatkast okus u ustima. Po na%0ńinu na koji je
govorila, vidjelo se daje snaga napuata. Oko ve%0ńere doala je sestra i promijenila bo%0ńicu. - Bit će sve u
redu, gospoo - rekla je `onji i uhvatila je za rame. Bio je to kratak ali %0ńvrst stisak koji je, rije%0ńima
usprkos, govorio da jednostavno ne mo~e biti sve u redu. Majka je zaspala. Oko devet nave%0ńer, `onja je
odlu%0ńila da malo protegne noge. Uz to, palo joj je na pamet da u d~epu joa nosi %0ńokoladicu za Mariju.
Iako je sada znala daje uzeta djevojka puno starija nego ato se %0ńinilo, i dalje joj je kupovala %0ńokoladicu.
Tko zna zastoje to radila? Lutala je hodnicima lje%0ńiliata, ali je nije mogla pronaći. Zavirila je i u %0ńitaonicu
i ostala ondje neko vrijeme. Meu novinama i %0ńasopisima zapazila je i nekoliko pornografskih magazina
koje su vjerojatno naru%0ńivali muakarci iz lje%0ńiliata. Kona%0ńno, kad je već odustala, susrela je mladića bez
nogu kako u kolicima juri prema sobi njene majke. Objema rukama bavio se kota%0ńima svojeg vozila, a u
krilu mu je po%0ńivao nekakav zamotuljak. - %7ńurio sam da vas joa zateknem ovdje - rekao je kao da mu je
zbog ne%0ńega odlanulo. - Imam jednu molbu. Mo~ete li mi molim vas ovo poslati na poatu. Propustio
sam danas dostavlja%0ńe. Dolje kod stanice, ured radi do pola deset. Pru~io joj je omanji paketić zamotan
u smei papir koji je na krajevima bio pri%0ńvraćen selotejpom. Preko toga uk-ri~ je bila zavezana apaga.
- Nema problema - rekla je odsutno i prihvatila paketić, a mladić se zahvalio i polagano odvezao. Dok je
odlazio, mogla je vidjeti kako mu se znoj cijedi niz oaiaan vrat. Navratila je u maj%0ńinu sobu i vidjevai da
starica joa spava, uzela torbicu i uputila se prema poati. U paketiću koji je dr~ala u ruci bilo je neato
mekano stoje pod rukom mijenjalo oblik. Na njemu je bila adresa nekog %0ńovjeka, ali zato adrese
poailjaoca nije bilo. Niata na tom paketiću nije bilo sumnjivo, ali ona nikako nije prestajala misliti o
njemu. O apagici kojom je zavezan, o adresi i ~igu od voska ato gaje utisnuo pospani slu~benikkomeje
na desnoj ruci nedostajao srednji prst. Mislila je o tome i u kolodvorskoj restauraciji gdje je morala
provesti viae od sata, do noćnog autobusa za Zagreb. Skupina lokalnih pijanaca na aanku prepirala se
oko izbora nogometne reprezentacije, a neki klinci u uglu, tinejd~eri, igrali su biljar. Na rubu biljara, uz
pepeljaru, simetri%0ńno su bile poredane konzerve coca-cole, tako daje razmak izmeu svake bio
podjednak. Razmialjala je na kakvim se opskurnim mjestima javlja simetrija. De%0ńkima koji su vje~bali [ Pobierz całość w formacie PDF ]