[ Pobierz całość w formacie PDF ]

***
1BEBN [ XFTUDIOJFOJFN OB ł±żLP 4LZ, MÃEVKÃD PCPL )PMEFSB, LU±SZ TJFE[J PQBSUZ P
[BHł±XFL.
– +BL XJE[×, QS[FUSXBłFś TQPULBOJF [ CSBÅNJ – N±XJ, QBUS[ÃD OB NOJF.
– LFEXP, MFEXP – PEQPXJBEBN. – "MF DIZCB X LPńDV VEBłP NJ TJ× JDI EP TJFCJF
QS[FLPOBÅ.
– 8 KBLJ TQPT±C? – QZUB 4LZ. 4JFE[J PCPL )PMEFSB, CBXJÃD TJ× UFMFGPOFN.
– 1POBEBXBłFN XT[ZTULJN LTZXLJ. #BSE[P JDI UP SP[CBXJłP.
)PMEFS XZCVDIB śNJFDIFN.
– $BłZ UZ.
– " HE[JF 4JY? – QZUB 4LZ.
– /JF DIDJBłP KFK TJ× UVUBK QS[ZDIPE[JÅ. – 1PEOPT[× TJ× [ ł±żLB. – 8QBEłFN UZMLP
OB DIXJM×, żFCZ EBÅ [OBÅ, żF KBLPś UP QS[FżZłFN. " UFSB[ XSBDBN EP OJFK.
.BN KVż SVT[ZÅ EP PLOB, LJFEZ XJE[×, żF 4LZ NBST[D[Z CSXJ. /JF QPEPCB NJ TJ×
UP, CP POB OJHEZ OJF NB QPOVSFK NJOZ. +FTU KFEOÃ [ OBKQPHPEOJFKT[ZDI PT±C, KBLJF
[OBN.
8 TVNJF OJF QPEPCB NJ TJ× S±XOJFż UP, żF 4JY OJF DIDJBłB UV QS[ZKśÅ. %[JXOF,
QPQS[FEOJFK OPDZ UFż OJF NJBłB OB UP PDIPUZ.
$[ZżCZ TJ× QPLł±DJłZ?
– $P TJ× E[JFKF, $ZDBULP? – QZUBN.
1BUS[Z NJ X PD[Z J [NVT[B TJ× EP VśNJFDIV.
– /JD.
1PEDIPE[× EP ł±żLB.
– /JF XDJTLBK NJ UV LJUV – N±XJ×. – ,JFEZ PTUBUOJ SB[ HBEBłBś [ NPKÃ E[JFXD[ZOÃ?
ZFSLB OB XZśXJFUMBD[ UFMFGPOV, QP D[ZN X[SVT[B SBNJPOBNJ. )PMEFS S±XOJFż
XJE[J, żF DPś KFTU OJF UBL.
– )FK – N±XJ, PCFKNVKÃD KÃ SBNJFOJFN. – $P TJ× E[JFKF, LPULV?
1S[ZDJÃHB KÃ EP TJFCJF J DBłVKF X TLSPń. 1P QPMJD[LV E[JFXD[ZOZ TQłZXB ł[B.
4[ZCLP VOPTJ S×L×, żFCZ PUS[FÅ ł[×, BMF )PMEFS J UBL KÃ [BVXBżB. 1SPTUVKF TJ× J PEXSBDB
EP OJFK. 8 UZN TBNZN D[BTJF TJBEBN OB ł±żLV.
– $P TJ× E[JFKF, 4LZ? – QPXUBS[B, [NVT[BKÃD KÃ EP QPQBUS[FOJB OB OJFHP.
%[JFXD[ZOB QPUS[ÃTB HłPXÃ.
– /JD UBLJFHP – PEQPXJBEB. – 1FXOJF QP QSPTUV KFTU QS[FN×D[POB.
– ,UP KFTU QS[FN×D[POZ? – QZUBN. – 4JY?
1PUBLVKF.
%[JXJ× TJ×, QPOJFXBż OJD OJF XTLB[VKF OB UP, żFCZ 4JY CZłB QS[FN×D[POB.
8ZHMÃEB E[JTJBK LXJUOÃDP.
– 6OJLB NOJF. /JF CZłP KFK UVUBK PE US[FDI EOJ – XZKBśOJB 4LZ. – /JF FTFNFTVKF BOJ
OJF PEE[XBOJB. $IZCB TJ× OB NOJF PCSB[JłB, UZMLP OJF NBN QPK×DJB P DP.
ZSZXBN TJ× OB S±XOF OPHJ.
– 5S[FCB UP OBUZDINJBTU XZKBśOJÅ – P[OBKNJBN, OJF XJFE[JFÅ D[FNV XZTUSBT[POZ.
– /JF NPżF CZÅ OB DJFCJF PCSBżPOB. /JF QP[XPM×, żFCZśDJF TJ× OB TJFCJF QPHOJFXBłZ.
ZBD[ZOBN LSÃżZÅ QP QPLPKV. )PMEFS QBUS[Z OB NOJF, NSVżÃD PD[Z.
– %BOJFM, VTQPL±K TJ×. 5P E[JFXD[ZOZ. %[JFXD[ZOZ TJ× D[BTBNJ Lł±DÃ.
1PUS[ÃTBN HłPXÃ, OJF NPHÃD TJ× [ UZN [HPE[JÅ.
– /JF 4LZ J 4JY. 0OF OJF TÃ UBLJF KBL JOOF, )PMEFS. %PCS[F P UZN XJFT[. 0OF TJ×
OJF Lł±DÃ. /JF NPHà TJ× OB TJFCJF PCSB[JÅ. ZBNJFS[BKà JśÅ SB[FN EP DPMMFHF’V J
[BNJFT[LBÅ X KFEOZN QPLPKV. – 1S[FSZXBN J QBUS[× OB OJFHP. – +FTUFśNZ KFEOÃ
ESVżZOÃ, TUBSZ. +B, 4JY, UZ J 4LZ. +B J UZ. 4JY J 4LZ. /JF NPHÃ TJ× QPQS[UZLBÅ. /JF
QP[XPM× OB UP.
3VT[BN X LJFSVOLV PLOB. 4LZ CłBHB, żFCZN UFHP OJF SPCJł, BMF KFTU KVż [B Q±źOP.
8DIPE[× QS[F[ PLOP EP TZQJBMOJ 4JY. 4FSDF CJKF NJ KBL T[BMPOF. /JF NB NPXZ, żFCZN
PEQVśDJł.
4JY MFżZ OB ł±żLV, HBQJÃD TJ× X TVGJU. /BXFU OJF QBUS[Z X NPKà TUSPO×.
– $P TJ× E[JFKF? – QZUBN.
– /JD – PEQPXJBEB.
(±XOP QSBXEB.
,M×LBN OB ł±żLV, QP D[ZN QS[ZTVXBN TJ× EP OJFK, Bż XSFT[DJF NBN Kà QPE TPCà J
QBUS[× KFK X PD[Z.
– (±XOP QSBXEB – N±XJ×.
0EXSBDB HłPX×, XJ×D DIXZUBN KÃ QBMDBNJ [B QPECS±EFL, [NVT[BKÃD EP UFHP, CZ
OB NOJF QPQBUS[ZłB.
– %MBD[FHP KFTUFś PCSBżPOB OB 4LZ?
,S×DJ HłPXÃ.
– 8DBMF OJF KFTUFN OB OJÃ PCSBżPOB – PEQPXJBEB [ NJOÃ XJOPXBKD[ZOJ. 6MżZłP
NJ, BMF OJF EP LPńDB.
8ZHMÃEB OB [NBSUXJPOÃ. 8S×D[ XZTUSBT[POÃ. $[VK× TJ× KBL QBMBOU, żF UFHP
XD[FśOJFK OJF [BVXBżZłFN, BMF QPED[BT LPMBDKJ CZłB OJF[XZLMF NJMD[ÃDB.
8D[PSBK XJFD[PSFN [SFT[UÃ S±XOJFż.
$IPMFSB. .PżF UP OB NOJF TJ× HOJFXB.
– 1S[FQSBT[BN – N±XJ×. 1BUS[Z OB NOJF [F [E[JXJFOJFN.
– ZB DP?
8[SVT[BN SBNJPOBNJ.
– /JF XJFN. ZB UP, DP [SPCJłFN. $[BTBNJ SPCJ× BMCP N±XJ× DPś OBQSBXE×
HłVQJFHP J OBXFU OJF [EBK× TPCJF TQSBXZ [ UFHP, żF SBOJ× QS[Z UZN D[ZKFś VD[VDJB. [ Pobierz całość w formacie PDF ]