[ Pobierz całość w formacie PDF ]

a) Grecy uważali, że państwem powinni rządzić filozofowie
b) Greków interesowały problemy dotyczące powstania świata i sensu życia
c) Grecy nie pracowali fizycznie, woleli dyskusje filozoficzne
d) Wiedza filozoficzna była im potrzebna do zajmowania się poezja
35. Poniżej wypisano postacie . Spośród wymienionych wybierz i wypisz filozofów greckich, poetów ,
polityków, rzezbiarzy, historyków
W miejsca wykropkowane wpisz tylko symbole cyfrowe.
1. Arystoteles, 2. Fidiasz , 3. Herodot , 4. Homer , 5. Perykles, 6. Platon, 7. Sofokles, 8. Tukidydes
I FILOZOFIA.........................................................................................................
II LITERATURA...................................................................................................
III RZEyBA...........................................................................................................
IV POLITYKA
V HISTORIA
36. Która z dat uważana jest za początek państwa rzymskiego?
a) 753 p.n.e.
b) 435 p.n.e.
c) 432 p.n.e.
37. Godłem Warszawy jest Syrenka , a Rzymu........................................................
39 .W czasie wielowiekowych dziejów w starożytnym Rzymie zmieniały się sposoby sprawowania władzy .
Narysuj oś czasu i zaznacz na niej nazwy ustrojów politycznych w kolejności ich występowania.
Oblicz, który z nich trwał najdłużej
Opracowała nauczycielka historii
z Gimnazjum nr 1 w Boguszowie - Gorcach [ Pobierz całość w formacie PDF ]