[ Pobierz całość w formacie PDF ]

odwierty, w których wykonano modelowania 1D
B3-1/81
B3-6/92
B6-1/82
geochemiczne
B8-1/83
B6-3/02
B
profile sejsmiczne wykorzystywane w modelowaniach 2D
A
E46
E45
E47
E48 D6-1/83
E49
E50
A23-1/88 E51
B7-1/91
eba
D6-3/84
37/2001/p
B21-1/95
Ronne
E64
E65
E66
E67
E68
E69
E70
Boderne
E71
Gaz poudnie
B16-1/85
B
34/2001/p
Sambia W
A8-1/83
40/2001/p
Sambia E
2
3 39/2001/p
4
Biaogóra-4K 9
8
5
6
Biaogóra-2
7 Dbki-5K Dbki-4
Biaogóra-3
Biaogóra-6 10 11
arnowiec IG-1
Dbki-2
Biaogóra-1
83-01-93T
D Dbki-3
arnowiec-7
eba-8 arnowiec-8K
C arnowiec IG-4
arnowiec-9K
PiaSnica-2
arnowiec-6K
Hel IG-1
C Kaliningrad
Darlubie IG-1
22 Wejherowo
23
24
25
26 50/2001/p
Sassnitz 27
28
29
30 31
Lbork IG-1
Lbork
Gdynia
Supsk
41 Kartuzy
42
43
44 51/2001/p
Supsk IG-1
45
55
46 47 53
54
52
Gdask IG-1
48 49 50 51
L2-1/87
Górowo Iawieckie
Sarbinowo-1 Skibno-1 Gdask
E Bartoszyce
K-9/1-89
Nowa KoScielnica-1
47/2001/p
Bartoszyce
45/2001/p.
61
Koobrzeg
KoScierzyna
62
KoSciernica-1
K-1/1-86 63
64
Wolin 44/2001/p
65 Elblg Gadysze-2
E
67 75
66
73 74
41/2001/p 68
72
Kanino-3 69 70 71
KoScierzyna IG-1
Malbork IG-1
Malbork-3
RwinoujScie
Biaogard
Rwidwin-Biaogard
82
81
83 18/95/p
85
Olsztyn-IG2
Kamie
84 86
Gryfice 87 95
91 94
Pomorski 90 92 93
88 89
12/99/p
1/2000/p
Prabuty-IG1
Olsztyn
6
7
-
2
M
-
6
3
2
2
8
-
K
2
3
1
8
800 000 O
E20
O
O
N56
E19 30
750 000
O
E19
700 000 O
E18 30
O
650 000
E18
RYS. 11.18. MAPA PRZEDZIAW FAZ O
600 000 E17 30
O
450 000 550 000 O
500 000 E17
O O
E16 30
O O O
E14 E16
E14 30 E15 E15 30
O
N56
GENERACYJNYCH WGLOWODORW I KIERUNKW
6 200 000 6 200 000
MIGRACJI
Ahus
b27
b23
(km)
 b50
b35
B5
B4
d43
granica obszaru bada
b39
zoe ropy naftowej
B8
b53
strefa uskokowa Teisseyre'a  Tornquista
d47
b43
b28
b33 O
B3
N55 30
b56
zoe gazu ziemnego
B4
b42
gówne uskoki
d41
d45
b54
O d42
DOJRZAOR MATERII ORGANICZNEJ
N55 30
B34
b40 6 150 000
B8
6 150 000
a24 inne struktury
a30
0,8 1,1
1,3 2,6 Rr (%)
d44
B6
b31
przypuszczalne kierunki
B9
b41
migracji wglowodorów b20
B7
A23 a47
a35
d46
a31
b55
B44
a24
B45
b19
a36
a33
a22 a37
B21
a38
BORNHOLM b51
O
a16 N55
Ronne
b37
b48
B16
B2
a17 b22
b49
6 100 000 6 100 000
a29
a28
O
N55 A10
b47
C28
b46 B13
C3
a42
C2 C26
A8 a19
a14
b52 b29
b11
a39 B15
a25 B14
a43 b38
c16
A5
a12
B17
A13
B12 b18
a21
B10a
C1
A11 a18
c40 C24
a26 A7 B10
A3
A4 A6
Wadysawowo
b30
C29
A2
a27 a20
A1
c30
c21 Batijsk
c38
c22 c18
c20
Hel
Wejherowo
O
N54 30
6 050 000
6 050 000
Gdynia c34
Lbork
c36
O
N54 30 L7
Supsk
GDASK
Braniewo
L16
L10
L4
k4 L3
k14
L11
L15
K15
Sawno
k21
k19
L8
L9
k10
k20
k22
L16
L15
L13
L12
Elblg
K2
L14
k18
L2
Koszalin
L17
k17
O L S K A
P
L1
Koobrzeg
K9
6 000 000 6 000 000
K1
k16
Tczew
O
N54
Malbork
Trzebiatów
Miastko
O Biaogard
N54
h15
h15/1
Kamie Pomorski
RwinoujScie
O
N53 45
O
VI E20
O
E19 30
O
800 000
E19
O
E18 30 750 000
O
E18
O
O
O E17 30 700 000
N53 45
O E17
650 000
O O
O O E16 30
O
E14 E16
E14 30 E15 30
E15 600 000
450 000
500 000 550 000
K
R
S Z W E C J A
N I E M C Y
S
T
R
E
F
E
A
I
K
U
C
Y
S
T
M
U

K
P
R
I
A
S
K
O
O
B
R
K
C
O
E
K
O
B
E
S
I
Y
Z
O
A
L
R
N
W
K
O
E

U
O
M
A
(
K
G
N
e
n
O
N
K
A
e
r
R
o
I
N
w
O
A
C
I
a
P
n
N
Y
i
Z
R
e
E
r

D
o
W
p

y
i
U
O
I
g
S
a
K
M
z
I
I
O
B
u
M
K

A
K
O
S
A
S
)
S
K
U
F
O
O
A
E
(
W
U
S
R
T
G
K
S
e
T
N
K
n
O
K
e
r
O
o
I
G
w
K
A
I
a
K
B
S

D
Z
U
A
R

n
G
O

A
I
B
C
E
I
O
W
O
i
N
R
A

e
W
F
g
E
W
C
E
I
W
O
N
R
A

A
M
a
I
E
R
E
Z
W
E
z
Z
J
A
H

u
E
O
L
A
S
K
A
S
R
z
P
i
T
U
e
O
T
m
R
A
S
A
E
E
n
S
A
O
T
R
K
F
e
N
A
-
J
E
A
g
Y
A
G
Z
K
P
o
S
S
Y
S
I
)
E
U
T
C
L
M
A
I
T
N
B
S
E
O
N
E
K
T
R
E
R
R
O
O
E
ska
da
G
a
ok
Zat
G
A
K
K
F
C
O
O
O
A
N
A
L
S
R
A
W
I
Y
W
I
M
A
A
J
E
Z
R
J
N
IE
M
R
N
K
U
E
A
O
S
T
S
K
Z
Y
A
S
O
L
E
S
I
K
T
E
C
N
R
O
O
W
A
E
F
O
R
W
A
R
P
A
U
U
T
S
A
T
K
R
R
O
E
P
Z
K
M
O
E
E
W
B
T
A
O
I
A
A
K
D
O
T
S
L
O
Y
E
W
W
A

K
A
M
I
E

800 000 O
E20
O
O
N56
E19 30
750 000
RYS. 11.19. MAPA RANKINGU OBSZARW O
E19
700 000 O
E18 30
O
650 000
E18
O
600 000 E17 30
O
PERSPEKTYWICZNYCH DLA POSZUKIWA NAFTOWYCH
450 000 550 000 O
500 000 E17
O O
E16 30
O O O
E14 E16
E14 30 E15 E15 30
O
N56
Lokalizacja zó i struktur wg materiaów Przedsibiorstwa  PETROBALTIC S.A.
6 200 000 6 200 000
(km)
Ahus
b27
b23
granica obszaru bada
b50
b35
strefa uskokowa Teisseyre'a  Tornquista
B5
B4
zoe ropy naftowej
B8 d43
gówne uskoki
b39
b53
d47
b43
Platforma prekambryjska:
b28
zoe gazu ziemnego
B4
b33 O
B3
b56 I N55 30
migracyjny obszar zbioru
b42
I
akumulacyjnego
d41
d45
b54
O d42
obszar dobrej perspektywicznoSci
N55 30 inne struktury
a24 B34
b40 6 150 000
B8
6 150 000 II
dla ropy naftowej i gazu ziemnego
a30
d44
obszar Sredniej perspektywicznoSci dla ropy
B6
b31
III
naftowej i kondensatu oraz dobrej dla gazu ziemnego
B9
b41
b20
B7
A23 III a47
IV obszar niskiej perspektywicznoSci dla gazu ziemnego
a35
d46
a31
b55
B44
obszar minimalnych perspektyw
V
poszukiwawczych
a24
B45
b19
a36
II
Platforma paleozoiczna:
a33
a22 a37
B21
obszar niskiej perspektywicznoSci a38
VI
BORNHOLM b51
dla gazu ziemnego O
a16 N55
Ronne
b37
b48
B16
B2
a17 b22
b49
6 100 000 6 100 000
a29
IV
a28
O
N55 A10
b47
C28
b46 B13
C3
a42
C2 C26
A8 a19
a14
b52 b29
b11
a39 B15
a25 B14
a43 b38
c16
A5
a12
B17
A13
B12 b18
a21
B10a
C1
A11 a18
c40 C24
a26 A7 B10
A3
A4 A6
Wadysawowo
b30
C29
A2
a27 a20
A1
c30
c21 Batijsk
c38
c22 c18
c20
V
Hel
Wejherowo
O
N54 30
6 050 000
6 050 000
Gdynia c34
Lbork
c36
O
N54 30 L7
Supsk
GDASK
Braniewo
L16
L10
L4
k4 L3
k14
L11
L15
K15
Sawno
k21
k19
L8
L9
k10
k20
k22
L16
L15
L13
L12
Elblg
K2
L14
k18
L2
Koszalin
L17
k17
O L S K A
P
L1
Koobrzeg
K9
6 000 000 6 000 000
K1
k16
Tczew
O
N54
Malbork
Trzebiatów
Miastko
O Biaogard
N54
VI
h15
h15/1
Kamie Pomorski
RwinoujScie
O
N53 45
O
VI E20
O
E19 30
O
800 000
E19
O
E18 30 750 000
O
E18
O
O
O E17 30 700 000
N53 45
O E17
650 000
O O
O O E16 30
O
E14 E16
E14 30 E15 30
E15 600 000
450 000
500 000 550 000
K
R
S Z W E C J A
N I E M C Y
S
T
R
E
F
E
A
I
K
U
C
Y
S
T
U

K
A
S
O
B
K
E28
E27
K
O
E
Z
O
R
W
K
O
U
M
A
E46
E48
E47
E45
N
K
A
I
N
A
C
I
Y
Z
R
D
W

U
E68
O
I
E66
E67
S
E64
E65
K
M
I
I
O
B
M
K
A
K
O
S
A
S
S
K
U
F
O
A
E
W
U
S
R
T
S
T
K
K
O
9
I
8
K
I
K
B
S

D
7
U
A
R
6

G
O

A
I
B
5
4
C
E
I
W
O
N
R
A

W
C
E
I
W
O
N
R
A

M
I
E
R
Z
E
J
A
H
E
L
S
K
A
S
T
R
A
E
S
A
O
K
F
A
J
A
Y
A
K
27
26
S
25
23
S
Y
24
S
I
U
T
22
L
A
T
B
S
O
K
R
R
O
E
ska
da
G
a
ok
Zat
K
F
O
A
N
A
L
R
A
W
I
W
A
A
J
E
Z
R
IE
M
K
U
O
S
45
S
44
43
42
41
K
Z
A
O
L
S
I
K
T
N
R
O
A
E
F
W
A
A
U
S
T
K
64
63
R
62
O
Z
K
O
E
W
B
A
I
A
A
D
T
L
O
E
W
87
82
A
81

K
A
M
I
E
[ Pobierz całość w formacie PDF ]