[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Teraz, po wszystkich tych zabiegach, komputer z systemem operacyjnym Linux jest
gotowy do współpracy z innymi komputerami w sieci lokalnej oraz komputerem dost-
powym tej sieci do Internetu. Zakończyliśmy w ten sposób pierwszy etap konfiguracji
związany z siecią lokalną. Dotychczas podawałem elementarne informacje, niezbdne
do poprawnego działania komputera w sieci. Kolejne rozdziały pozwolą na konfiguracj
dostpu do sieci globalnej. [ Pobierz całość w formacie PDF ]