[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Dziennik Ustaw Nr 109  9134  Poz. 719
Tabela
Wartości współczynnika parowania K
Prędkość przepływu powietrza Temperatura pomieszczenia w C
nad powierzchnią parowania
(m s 1) 10 15 20 30 35
0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
0,1 3,0 2,6 2,4 1,8 1,6
0,2 4,6 3,8 3,5 2,4 2,3
0,5 6,6 5,7 5,4 3,6 3,2
1,0 10,0 8,7 7,7 5,6 4,6
5. W przypadku występowania w pomieszczeniu uruchamianej samoczynnie wentylacji awaryjnej, przy okreś-
laniu mmax dla palnych gazów lub par dopuszcza się uwzględnianie jej działania, jeżeli odciągi powietrza
znajdują się w pobliżu miejsca przewidywanego wydzielania się gazów lub par. Przyjmowaną do obliczenia
P maksymalną masę substancji palnych można wtedy zmniejszyć  k razy, przy czym:
k = 1 + n  [7]
gdzie:
n  ilość wymian powietrza w pomieszczeniu przy działaniu wentylacji awaryjnej (s 1);
  przewidywany czas wydzielania gazów lub par (s).
6. Obliczenie przewidywanego przyrostu ciśnienia w pomieszczeniu nie jest wymagane w przypadku, gdy bez
jego dokonania inwestor, jednostka projektowania lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym
uznaje pomieszczenie za zagrożone wybuchem. [ Pobierz całość w formacie PDF ]