[ Pobierz całość w formacie PDF ]

 Emlkszel, amikor Lu asszony behozta a levest?
De mg mennyire, hogy emlkeztem. Azt a pillanatot kpzeltem letre szóló megalzsom
kezdetnek.
 Egsz tested remegett mondta Hóvirg. Ezt hogyan csinltad? Az egsz helysgben
mindenki szrevette. A trkenysggel prosuló nuralmadat dicsrtk. Ahogy ott ltl
lehajtott fejjel, azt bizonytvny milyen tkletes hajadon vagy, Lu asszony a frjre pillantott.
HelyeslQen mosolygott, Lu r pedig visszamosolygott r. Majd megltod. Lu asszony szigor
rnQd lesz, de jólelkq.
 De...
 s ahogy az egsz Lu trsasg a lbadat vizsglgatta! , Liliom! Biztos vagyok benne, hogy a
falunkban mindenkit rmmel tlt el a tudat, hogy egy napon te leszel az j Lu rnQ. Most
pedig próblj meg aludni. Mg sok hossz nap ll elQtted.
Egymssal szemben fekdtnk. Hóvirg a maga szoksos módjn arcomra tette a kezt.
 Csukd be a szemed parancsolta szelden. n pedig azt tettem, amit mondtak nekem.
KvetkezQ nap frjem szlei elg korn megjelentek Puvejben, hogy magukkal vigyenek, s ksQ
dlutn megrkezzenek velem Tungkouba. Mihelyt meghallottam a zenekar hangjt a falu
hatrban, hevesen kezdett verni a szvem. hatatlanul potyogni kezdek a knnyeim. Mama,
Nnm, IdQsebb NQvr s Hóvirg valamennyien srtak, amikor levezettek a lpcsQn. Mr a
kszbnkn csorogtak a vQlegny kvetei. Fivreim segtettek berakni kelengymet a
vrakozó hordszkekbe. Ismt rajtam volt a fejdszem, gyhogy nem lthattam senkit, de
hallottam csaldtagjaim hangjt, mikzben eleget tettnk az utolsó hagyomnyos krds-
feleletnek.
 Egy nQ sosem lesz rtkes, ha nem hagyja el a szlQfalujt zokogta Mama.
 Viszontltsra, Mama kntltam vissza neki. Ksznm, hogy felneveltl egy rtktelen
lenyt.
 Viszontltsra, lnyom mondta gyngden Papa.
Apm hangjnak hallatn ikerpatakokknt mlttek knnyeim. Az emeleti szobba vezetQ
lpcsQ korltjba kapaszkodtam. Hirtelen nem akaródzott elmennem.
 Mi nQk arra szlettnk, hogy elhagyjuk szlQfalunkat nekelte Nnm. Olyan vagy, akr
egy felhQbe rplQ madr, aki sosem tr vissza.
 Ksznm, Nnm, amirt megnevettettl. Ksznm, hogy megmutattad a bnat igazi
jelentst. Ksznm, hogy megosztottad velem klnleges kpessgeidet.
Nnm zokogsa jra, meg jra eljutott hozzm a sttbQl. Nem hagyhattam, hogy egyedl
gyszoljon. Knnyeim sszeolvadtak az vvel.
Lefel nzve nagybtym nap barntotta kezt pillantottam meg az enymen, lefejtette ujjaimat
a korltról.
 Vr rd a virgos gyaloghintód mondta elcsukló hangon.
 Bcsi...
Aztn a testvreim hangjt hallottam. Mindegyikk jó szerencst kvnt bcszóul. Mennyire
szerettem volna ltni Qket, de vaksggal sjtottak a piros rojtok.
 IdQsebb fivr, ksznm irntam tanstott jósgodat kntltam. Kisebbik fivr,
ksznm, hogy gondoskodhattam rólad, amikor hastott bugyogós csecsemQ voltl. IdQsebb
NQvr, ksznet a trelmedrt.
Odakint hangosabban zendtett r a banda. Kinyjtottam mindkt kezemet. Mama s Papa
tsegtettek a kszbn.
Ahogy tlptem rajta, rojtjaim egy pillanatig ide-oda lengedeztek az arcom elQtt. Apró
villansokban lttam virgokkal s vrs selyemmel bortott palankinomat. A huacsiam a
virgos gyaloghintóm csodaszp volt.
Minden eszembe jutott, amit a hat esztendeje elrendezett jegyessgem óta mondtak nekem.
Egy tigrishez megyek felesgl, a horoszkópok szerint ez a legjobb prosts szmomra. Frjem
egszsges, okos s tanult. Csaldja tiszteletremltó, gazdag s bQkezq. Futólag
meggyQzQdhettem errQl a menyasszony-rknt kldtt ajndkok minQsgbQl s
mennyisgbQl, s most ugyanezt sugallta a virgos gyaloghintóm is. Lazult szortsom szleim
kezn, Qk pedig eleresztettek engem.
Vakon kt lpst tettem elQre, majd meglltam. Nem lttam, merre megyek. ElQrenyjtottam
mindkt kezemet, arra vgytam, hogy Hóvirg megfogja Qket. s Q, mint mindig, odajtt
hozzm. Ujjai az enymre kulcsolódtak, s a gyaloghintóhoz vezetett. Kinyitotta az ajtót.
Mindentt zokogst hallottam krlttem. Mama s Nnm bnatos dallamot nekeltek a
szoksosat, amivel egy lenynak mond bcst az ember. Hóvirg kzel hajolt s gy sgott a
flembe, hogy senki ms ne hallhassa meg.
 Ne feledd, mi rkre laotungok vagyunk! Aztn kivett valamit a ruhaujjból s a zakómba
dugta. Ezt neked csinltam mondta. Olvasd el, mialatt Tungkouba utazol. Majd ott
tallkozunk.
Beszlltam a gyaloghintóba. A kulik felemeltek, s mr ton is voltam. Mama, Nnm, Papa,
Hóvirg s nhny puveji bart utolsó jókvnsgaikat kiablva a falu szlig kvettk
ksretemet s engem.
Hogy mirt csaptam ekkora hqhót, amikor hrom nap mlva visszatrtem a szlQi hzba? Ennek
ez a magyarzata: a kifejezs, amit a frjhezmenetelre hasznlunk a pulofucsija azt jelenti, hogy
nem esnk azonnal a frjnk hzba. A lo szó azt jelenti, miknt a falevelek hullanak le Qsszel,
vagy valaki holtan esik ssze. s a mi helyi dialektusunkban egyazon szó van a felesgre s a
vendgre. Egsz htralvQ letemben csupn vendg leszek a frjem otthonban nem affle
kedves vendg, akit klnleges telekkel, a szeretet ajndkaival vagy puha ggyal vendgelsz
meg, hanem olyan, akit rkre idegennek, jvevnynek s gyansnak tekintenek.
ElQvettem zakómból Hóvirg csomagjt. A legyezQnk volt az, szvetbe gngylve. Kibontottam,
s laotungom rmteli szavaira vrtam.
Addig psztztam a bordkat, mgnem meglttam az zenett: Kt szrnyaló madr szvk
egyszerre dobban. Napfny sttt szrnyaikkal, gyógytó meleggel frszti Qket. Az alattuk
elterlQ fld mind az vk. A legyezQ tetejn kt apró madrka replt egytt a levlfzrben:
a frjem meg n. Tetszett, hogy Hóvirg belevette frjemet legfltettebb kincsnkbe.
Azutn kitertettem lemben a kendQt, amelybe Hóvirg a legyezQt csomagolta. Mikzben
lefel nztem rojtjaim a kulik mozgsnak temre himblóztak , lttam, hogy egy levelet
hmzett nekem a titkos nyelvnkn ennek a nagyon kivteles pillanatnak a megnneplsre.
A levl a menyasszonynak szóló hagyomnyos bevezetssel kezdQdtt:
Kst rzek a szvemben, mikzben rok neked. gretet tettnk egymsnak, hogy sosem vlunk
el, sosem esik kmletlen szó kzttnk.
A szerzQdsnkbQl szrmaztak ezek a szavak s mosolyra ksztetett az emlk.
Azt hittem, egsz letnkben egytt lesznk. Sosem hittem, hogy eljn ez a nap. Szomor, hogy
rosszul jttnk erre a vilgra lenyokknt de ez a sorsunk. Olyanok voltunk, Liliom, mint egy [ Pobierz całość w formacie PDF ]