[ Pobierz całość w formacie PDF ]

w warunkach praktycznych
Wyniki
Pomieszczenie Liczba i rodzaj drobnoustrojów
Przed dezynfekcją Po dezynfekcji
Sala sekcyjna do Petrifilm-ogólna Wymazy  Petrifilm-ogólna Wymazy 
pobierania liczba szablony 25 liczba szablony 25
przeszczepów drobnoustrojów cm2 drobnoustrojów cm2
1.stół sekcyjny 100 CFU S epidermidis 16 CFU A.fumigatus
bakterii CF(-), Sarcinia nieliczne
A. fumigatus
liczne
2.bateria umywalkowa 17 CFU A.fumigatus 3 CFU Brak wzrostu
S epidermidis
3.szafka 3CFU A.fumigatus 0 CFU Brak wzrostu
S epidermidis
4.Umywalka 10 CFU A.fumigatus 0 CFU Brak wzrostu
S. epidermidis
Powietrze 100 litrów 30 CFU 5 CFU
P.Tarka - Ocena działania systemu dezynfekcji fumigacyjnej AEROSEPT
w warunkach praktycznych
Wyniki
Pomieszczenie/materiał Liczba i rodzaj drobnoustrojów
Przed dezynfekcją Po dezynfekcji
Sala operacyjna nr 6 Petrifilm-ogólna Wymazy  szablony Petrifilm-ogólna Wymazy 
liczba 25 cm2 liczba szablony 25
drobnoustrojów drobnoustrojów cm2
1.uchwyt lampy 11CFU bakterii S epidermidis CF (- 0 CFU Brak wzrostu
operacyjnej )
S aureus MRSA
2.Podłoga 30 CFU S.epidermidis 10 CFU S.epidermidis
bardzo liczne pojedyńcze
3.Pompa infuzyjna- płyta 19CFU S.epidermidis CF(- 0 CFU Brak wzrostu
), S xylosus
4.worek AMBU Niepoliczalna S.aureus 9 CFU S.epidermidis
liczba (MRSA),Bacillius pojedyńcze
drobnoustrojów
S.epidermidis
5.uchwyt szafki na leki 12 CFU S.epidermidis CF(-) 0 CFU Brak wzrostu
Powietrze 100 litrów 12 CFU bakterii 2 CFU bakterii
P.Tarka - Ocena działania systemu dezynfekcji fumigacyjnej AEROSEPT
w warunkach praktycznych
Wnioski
" Powyższe wyniki wskazują na dużą skuteczność procesu
dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń medycznych w warunkach
praktycznych przy zastosowaniu generatora mikrozoli Aerosept AF.
" Wykazano dużą skuteczność dezynfekcji fumigacyjnej w niszczeniu
bakterii i grzybów w powietrzu i na aparaturze medycznej.
" Preparat zawierający nadtlenek wodoru charakteryzuje się większą
skutecznością bójczą w porównaniu do preparatu zawierającego
alkohol etylowy.
" W przypadku dużego zanieczyszczenia mikrobiologicznego
powierzchni, zakurzenia lub obecności materiału biologicznego
skuteczność procesu dezynfekcji jest mniejsza.
P.Tarka - Ocena działania systemu dezynfekcji fumigacyjnej AEROSEPT
w warunkach praktycznych
PODSUMOWANIE
" W warunkach praktycznych skuteczność procesu dezynfekcji przez
zamgławianie podobnie jak w przypadku metod manualnych zależy od
pierwotnej ilości mikroorganizmów znajdujących się na dezynfekowanych
powierzchniach oraz od ich oporności na czynnik bójczy.
" Czynnikiem mającym zasadniczy wpływ na jakość dezynfekcji przez
zamgławianie jest przygotowanie pomieszczenia  umycie i dezynfekcja
za pomocą preparatu myjąco  dezynfekującego oraz zamknięcie i
uszczelnienie okien, drzwi, otworów wentylacyjnych
" Podstawowymi kryteriami dobru urządzenia jest wielkość kropli wytwarzanej
przez dyfuzor, labilność, wydajność, możliwość programowania ,
bezpieczeństwo stosowania  opózniony start
" Stosowanie preparatów na bazie nadtlenku wodoru zapewnia najszersze
spektrum działania - B.subtilis,Cl.difficile,
dziękuję za uwagę
03-375 Warszawa,ul.Wysockiego 6 c
tel.22 675 96 83; fax.22 811 03 22; e-mail : biuro@medilab.pl.pl [ Pobierz całość w formacie PDF ]