[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Skuteczne wdrażanie strategii
Morgan Mark, Levitt Raymond E., Malek William
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wybitni praktycy biznesu analizują podstawowy problem zarządzania strategicznego, jakim jest tworzenie
oraz wdrażanie efektywnych strategii przedsiębiorstw. Ich celem jest zwrócenie uwagi menedżerów na
złożony problem realizacji strategii. Tylko 10% strategii przedsiębiorstw jest realizowanych z sukcesem,
najczęstszą zaś przyczyną porażek na tym polu są błędy popełniane na etapie ich wdrażania. Remedium
na ten stan rzeczy jest opracowany przez Autorów innowacyjny model wdrażania strategii ? SEF (Strategic
Execution Framework), którego podstawą jest właściwe zarządzanie portfelem projektów strategicznych.
Większość publikacji z zakresu zarządzania strategicznego dostępnych na polskim rynku, koncentruje się
na etapie formułowania strategii, niewiele z nich jednak podkreśla decydujące znaczenie fazy
implementacji strategii. Książka M. Morgana, R. E. Levitta, W. Malka wypełnia tę istotną lukę.
This publication is free presentation of Skuteczne wdrażanie strategii
Click here to get full version.
DOWNLOAD NOW! [ Pobierz całość w formacie PDF ]