[ Pobierz całość w formacie PDF ]

cel.
Komunizm to potomstwo tajnych towarzystw potępianych przez tylu papieży na przestrzeni dwóch stuleci. Naukowcy
uważają obecnie, że spisek komunistyczny jest jedynie narzędziem, a ci, którzy się nim posługują, ukrywają się w
koncentrycznie zorganizowanych (jedno tajne towarzystwo wewnątrz drugiego) kołach działających z Zachodu.
W ubiegłym wieku biskupi irlandzcy potępili tajne towarzystwa działające w tym kraju, i bardzo słusznie. Zapomnieli
jednak wyjaśnić odważnym, młodym ludziom, którzy przyłączyli się do nich (jedynie po to, by uwolnić Irlandię od
dominacji angielskiej) jak złe są cele takich towarzystw i że owi młodzi ludzie, pragnący uwolnić swój kraj od obcego
jarzma, zostali wykorzystani dla rozpoczęcia rewolucji światowej, która miała zakończyć się najbardziej okrutną
światową dyktaturą. Skoro nie udzielono im stosownego wyjaśnienia, młodzi odważni ludzie przyjęli za pewnik, że
biskupi byli po stronie rządu brytyjskiego i przeciwko wolności ich kraju. Wielu zostało ekskomunikowanych i żyli
pełni gorzkich uczuć w stosunku do Kościoła, a wszystko przez to, że zupełnie nie zdawali sobie sprawy z istnienia
złowrogich sił międzynarodowych i stali się narzędziem przywódców tajnych towarzystw.
W sierpniu 1879 roku odbyło się spotkanie jednego z tajnych towarzystw w hrabstwie Mayo w Irlandii. W czasie
spotkania omawiano sprawę nauczania księży z parafii Knock, skierowanego przeciwko tajnym towarzystwom.
Zastrzelenie księdza byłoby czynem posuniętym zbyt już daleko, ale należało dać mu nauczkę. Wydano rozkaz dwóm
młodym ludziom, aby obcieli mu uszy w następną sobotę, gdy miał jechać do sąsiedniej parafii żeby słuchać
spowiedzi.
Młodzieńcy byli przerażeni tym, co mieli zrobić, ale bali się też nie usłuchać rozkazu. Oznaczałoby to dla nich śmierć
lub tortury. Wówczas Matka Boża znalazła drogę do owych młodych ludzi, mających wypełnić tak szatański rozkaz.
W czwartek przed wyznaczonym fatalnym dniem na ścianie kościółka w Knock pojawił się obraz. Przedstawiał on
żywego baranka stojącego na ołtarzu. Wokół ołtarza zgięci w pokłonie stali adorujący aniołowie. Nieco z przodu
widoczny był św. Jan trzymający w ręce mszał. Było to tak realne, że jakiś mały chłopiec przeskoczył przez mur
otaczający kościół i przyglądał się mszałowi, którego karty lekko powiewały. Obok św. Jana stała Matka Boża
patrząca w zachwyceniu w niebo, a obok, pogrążony w cichej modlitwie, św. Józef. Wizja ta trwała dwie godziny i
widziało ją piętnaście osób w różnym wieku. Padał ulewny deszcz, wiał wiatr w kierunku miejsca, gdzie widoczny był
obraz, ale ani jedna kropla nie spadła na to miejsce. Od owego sierpniowego dnia 1879 r., podobnie jak w Lourdes i
innych świętych miejscach maryjnych, działy się niezliczone cuda dotykające ciała, umysłu i duszy.
23
Natychmiast po tej wizji dwaj młodzi ludzie, którzy nie obcieli uszu księdzu, wystąpili z towarzystwa. Członkowie
zaczęli masowo opuszczać tę haniebną organizację. Natychmiast Michael Davitt założył Ligę Ziemską (Land League),
jawne stowarzyszenie, które nie wiązało swych członków żadnymi przysięgami ani surowymi zasadami. W bardzo
krótkim czasie Liga zrobiła więcej dla drobnych dzierżawców ziemi, niż wszystkie tajne towarzystwa w kraju mogły
wiedzieć, tak że dzisiaj drobny rolnik irlandzki ma lepsze zabezpieczenie swej dzierżawy niż rolnicy w innych krajach.
Badacze spiskowej teorii dziejów uważają, ze idea powstania 1916 roku zrodziła się w tajnych towarzystwach
Wielkiej Brytanii, choć oczywiście nie ma dostępu do protokołów z ich spotkań! Jak zawsze, w powstaniu
wykorzystano odważnych, młodych mężczyzn i kobiety w celu przeprowadzenia swych planów. W tym czasie prawo
wewnętrzne Irlandii, całej Irlandii, zapisane było w prawie brytyjskim. To osiągnęło dla W. Brytanii powstanie. Był to
pretekst aby wystrzelać wszystkich naturalnych przywódców i aby wysłać do Irlandii zbrodnicze i krwawe oddziały
Black and Tans. Za pomocą masońskiego Szkockiego Obrządku Dawnego i Uznanego doszło do podziału państwa, a
sześć hrabstw oderwano od reszty wyspiarskiego kraju. Stało się to przyczyną nieustającej wrogości między
społecznościami dwóch wyznań w owych sześćiu hrabstwach.
Od 1968 roku mają tam miejsce przerażające, nieludzkie czyny. Pamiętajmy, że kierujący tajnymi towarzystwami byli
zawsze internacjonalistami, którzy ani na chwilę nie tracą z oczu swego celu, absolutnej władzy poprzez rząd
światowy.
Aby mogło do tego dojść, potrzebny był rozpad Imperium Brytyjskiego. Powstanie roku 1916 było inspiracją dla
wszystkich narodów poddanych Imperium, które postanowiły dążyć do samodzielności. Większość z nich nie
rozumiała dobrze, że miały zostać uwolnione od jednej tyranii tylko po to, by poddać się gorszej, dyktaturze
komunizmu.
Gen. Lowe, który kierował oddziałami brytyjskimi w powstaniu 1916 r., oświadczył, że nigdy nie miał wątpliwości, iż
powstanie mogło być stłumione w tydzień. Gdy powstanie się rozpoczęło, wszyscy oficerowie przebywali na
wyścigach w Fairyhouse, co dało wrażenie że zostali zaskoczeni.
Według ust. 65 aktu rządu Irlandii z 1920 roku wszystkie tajne towarzystwa miały zostać ogłoszone jako nielegalne z
jednym wyjątkiem, wolnomularstwa. Nic dziwnego, że niedługo potem w wyniku traktatu doszło do wojny domowej i
zamordowania Michaela Collinsa. Wiedział on zbyt wiele o działaniach tajnych towarzystw i pragnął, aby obciążony
odsetkami dług rządowy nie był częścią naszego życia. Dziś 80% podatków płaconych przez obywateli pokrywa dług, [ Pobierz całość w formacie PDF ]