[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Interfejsy AutoCloseable, Closeable i Flushable .......................................................................627
Wyj tki operacji wej cia-wyj cia ..............................................................................................628
Dwa sposoby zamykania strumieni ...........................................................................................628
Klasy strumieni ..........................................................................................................................630
Strumienie bajtów ......................................................................................................................630
Klasa InputStream ...............................................................................................................630
Klasa OutputStream ............................................................................................................631
Klasa FileInputStream .........................................................................................................632
Klasa FileOutputStream ......................................................................................................634
Klasa ByteArrayInputStream ..............................................................................................636
Klasa ByteArrayOutputStream ............................................................................................638
Filtrowane strumienie bajtów ..............................................................................................639
Buforowane strumienie bajtów ............................................................................................639
Klasa SequenceInputStream ................................................................................................644
Klasa PrintStream ................................................................................................................645
Klasy DataOutputStream i DataInputStream .......................................................................648
Klasa RandomAccessFile ....................................................................................................650
Strumienie znaków ....................................................................................................................651
Klasa Reader .......................................................................................................................651
Klasa Writer ........................................................................................................................651
Klasa FileReader .................................................................................................................651
Klasa FileWriter ..................................................................................................................653
Klasa CharArrayReader ......................................................................................................654
Klasa CharArrayWriter .......................................................................................................655
Klasa BufferedReader .........................................................................................................657
Klasa BufferedWriter ..........................................................................................................658
Klasa PushbackReader ........................................................................................................659
Klasa PrintWriter .................................................................................................................660
Klasa Console ............................................................................................................................661
Serializacja ................................................................................................................................663
Interfejs Serializable ............................................................................................................664
Interfejs Externalizable ........................................................................................................664
Interfejs ObjectOutput .........................................................................................................664
Klasa ObjectOutputStream ..................................................................................................664 [ Pobierz całość w formacie PDF ]