[ Pobierz całość w formacie PDF ]

przyczyn, acz jest i siodma, ktora niech będzie na rozsądku uczeńszych. Gdy abowiem kto
niemoże bydz wybawiony, dzieje się to naprzód niedowiarstwem, tak przytym będących, jako
i chorego przywodzących. Powtóre dla grzechu uczarowanych. Potrzecie dla zaniedbania
lekarstw przystojnych. Potym dla niedowiarstwa jakiego Exorcisty. Zaś dla uszanowania i
uważania ich Exorcisty. Nakoniec dla oczyścienia, abo zasług tych ktorzy są uczarowani.
[& ] Potrzeba tedy czytelnikowi mieć pilne oko na sześć namienionych przeszkód,
aczkolwiek abowiem, opętanym od szatana, a nie uczarowanym służą, wszakże w obojgu
rownej mocy trzeba, i owszem bespiecznie rzec możem, iż z więtszą trudnością przychodzi
uczarowanego zleczyć, aniżeli opętanego od szatana wybawić: [& ] Co się z tej przyczyny
pokazuje. Abowiem jako się wyżej powiedziało w Rozdziale 10. Niektorzy bywają posiadani
od szatana, bez wszelkiego swego grzechu, ale dla cudzego małego, i dla inszych rozmaitych
przyczyn. W czarach zaś, gdy ludzie dorośli bywają uczarowani, nawięcej się tego trafia, iż
na zatracenie dusze swojej od szatana wewnętrznie bywają posiadani. [& ]
Lekarstwa przeciw gradom, i bydłu uczarowanemu.
ROZDZIAA VII.
Jakoby zaś bydło uczarowane leczone bydz miało, także burze powietrza rozganiane, tu
mowić będziemy w przód powiedziawszy o niektorych lekarstwach niepozwolonych, ktorych
wiele ludzi zażywać zwykło. Te tedy lekarstwa bywają odprawowane słowy abo uczynkami
zabobonnemi. Słowy jako gdy niektorzy robaki w palcach, abo członkach jakich będące,
słowami i zamawianiem nie pozwolonym leczą [& ] Uczynkami jako niektorzy ludzie są,
ktorzy na bydło uczarowane nie kropią święconą wodą, ale ją w gębę leją.
Słowne lekarstwa iż nie są przystojne, nad to cośmy wysszej powiedzieli. Gwilhelm tak
dowodzi. Jeśliby abowiem słowa miały jaką moc, [& ] ta moc byłaby z czterech miar, abo
względem powietrza, abo względem dzwięku, abo względem rozumienia, abo względem tych
wszystkich rzeczy. Nie względem powietrza, bo powietrze nie zabija, chyba żeby było
zarażone. Nie względem także dzwięku, bo tylko dzwięk wielki obraża słuch. Nie względem
także rozumienia, abowiem wspomnienie szatana, śmierci, abo piekła zawszeby szkodzieło,
także zdrowia i dobroci wspomnienie zawszeby pożyteczne było: Nie względem też
wszytkich rzeczy, rzecz abowiem spojona z cząstek słabych, i sama jest słaba.
A jeśliby kto rzekł. Pan Bóg dał moc słowom jako ziołom, i kamieniu, to miejsca niema.
Jesli abowiem moc jaka najduje się w słowach niektorych jako Sakramentalnych, abo w
błogosławieństwach i modlitwach pozwolonych, tę moc w sobie mają, nie jako słowa, ale z
postanowienia, i zrządzenia Bożego i z obietnice Bożej. [& ]
[& ] Lekarstwa także uczynkowe, ktore się prozne bydz zdadzą, wysszej opisane są. Jako
w krainach Swewiej jest obyczaj wzięty, iż dnia pierwszego Maja, pierwej niż słońce
wznidzie, niewiasty wiejskie wychodzą i z lasów, abo drzew przynoszą gałęzie wierzbowe,
abo' też inszego drzewa, z ktorego wieniec uplotszy, zawieszają nad wroty stajnie abo obory
powiedając: iż tym sposobem bydło cały rok od czarownic bespieczne bywa. Ktore to
lekarstwo, według rozumienia tych, ktorzy mowią: że rzeczy prozne proznymi tłumić godzi
się, byłoby przystojne i pozwolone. Jako też i owo, gdy choroby wierszami, albo
zamawianiem [& ] niektore odganiają. Ale mowiąc bez urazy. Jeśliby pierwszego dnia bądz
też, i drugiego, niewiasta, abo mężczyzna wyszedł, nie upatrując wschodu słońca, ani
zachodu, dla zbierania ziół, abo gałązek z modlitwą Pańską, i składem wiary Chrześcijańskiej,
abo Kredem, i wieniec z tych gałązek uplotszy zawiesiłby go nade drzwiami obory z dobrą
wiarą, poruczając skutek woli Bożej, takowyby nic nie zgrzeszył, i owszem godnyby był
pochwały. Jako są i owi, ktorzy w winnicach, abo zbożu Krzyż S. stawiają, gałąski i kwiatki
w Niedzielę kwietną święcone miotają doświadczając tego, że choć po bliżu grad zboże
pobijał, zboża ich wszakże w cale zostawały. Podobne są im i owe niewiasty, ktore dla
zachowania mleka, żeby go im czarownice czarami swemi nie odejmowały, wszytko mleko, [ Pobierz całość w formacie PDF ]