[ Pobierz całość w formacie PDF ]

dzieciom granic osiągnęła już niemal status dogmatu reli-
gijnego - i biada temu, kto chciałby go podważyć! Można
wtedy zasłużyć na zarzut nieodpowiedzialności i lenistwa.
Ale nowa fala prymitywizmu nadciąga wraz z nieomylnymi
supernianiami i specjalistami od psychologii dziecięcej,
którzy chwalą się, że w ciągu kliku dni potrafią najbardziej
chaotyczną rodzinę zamienić w oazę spokoju i harmonii.
Znamienne jest, że potrzeba stawiania dzieciom granic
wzrasta wraz z dramatycznym zacieśnianiem ich psychicznej
i fizycznej wolności. Widzi się tylko, że dzieci stały się dzisiaj
bardziej swobodne w obcowaniu z dorosłymi i że zaczęły
grać dużą rolę jako konsument rozmaitych dóbr. Nikt jednak
nie dostrzega, że do zera zmalały ich szanse życia i bawienia
się z innymi dziećmi według swoich wyobrażeń i bez inger-
encji dorosłych. Jeszcze pokolenie wcześniej istniała owa
wolna od dorosłych przestrzeń, w której dzieci mogły
rozwijać to, co mądrze nazywa się kompetencjami
społecznymi - a czego nie są w stanie nauczyć ich ani rod-
zice, ani szkoła, ani przedszkole. Dzisiaj od dzieci wymaga
9/11
się, aby były zdolne do  funkcjonowania - jeśli można użyć
tego nieludzkiego terminu - co prowadzi do uniformizacji,
która pełni funkcję społecznego kaftanu bezpieczeństwa.
Ta ks i ąż ka ni e mówi o koni e c z noś c i
s t awi a ni a dz i e c i om gr a ni c ani o t y m,
j a k w moż l i wi e kr ót ki m c z a s i e z doby ć
nad ni mi kont r ol ę . Mówi o t y m, ż e dl a
j a koś c i wz aj e mny c h r e l ac j i t r z e ba c z a -
s e m powi e dz i e ć NI E, ż e by s obi e
s ame mu móc powi e dz i e ć TAK.
W książce tej wyjaśniam, dlaczego musimy - w interesie
wszystkich - wyznaczać granice swojej przestrzeni - i jak
możemy to robić bez obrażania i ranienia innych1.
Poz a t y m mus i my na uc z y ć s i ę t o
r obi ć z dobr ą wol ą , a t a kż e z e ś wi a do-
moś c i ą , ż e w t e n s pos ób s t aj e my s i ę
dl a na s z y c h dz i e c i wz or e m do
naś l a dowa ni a.
Przypisy niedostępne w wersji demonstracyjnej
@Created by PDF to ePub
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj.
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można
nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej
od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu.
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym Bookarnia Online. [ Pobierz całość w formacie PDF ]