[ Pobierz całość w formacie PDF ]

Klasa Image ..................................................................................................................... 481
Klasa Bitmap.................................................................................................................... 482
Klasy Icon i SystemIcons .................................................................................................. 482
12 VIsuaI StudIo .NET: .NET Framework. Czarna ksIęga
Drukowanie ........................................................................................................................... 484
Klasa PrintDocument ........................................................................................................ 484
Klasy przechowujące ustawienia: PrinterSettings i PageSettings............................................ 485
Klasa PrintController......................................................................................................... 486
Zdarzenie PrintPage.......................................................................................................... 487
Gotowe rozwiązania ..................................................................................................................... 488
Jak narysować coś na formularzu? ........................................................................................... 488
Korzystanie ze składowych klasy Graphics ......................................................................... 489
Korzystanie z kolorów ............................................................................................................ 490
Konwersje kolorów........................................................................................................... 492
Korzystanie z piór i pędzli....................................................................................................... 492
Tworzenie i korzystanie z piór ........................................................................................... 492
Tworzenie i korzystanie z pędzli ........................................................................................ 494
Korzystanie z przekształceń..................................................................................................... 496
Reprezentacja przekształceń .............................................................................................. 498
Jak obsłużyć odświeżanie? ...................................................................................................... 499
Korzystanie z czcionek ........................................................................................................... 500
Tworzenie obiektów klasy Font.......................................................................................... 500
Rysowanie tekstu.............................................................................................................. 501
Rysowanie konturów napisów............................................................................................ 502
Rysowanie obróconego napisu ........................................................................................... 502
Wykaz dostępnych czcionek.............................................................................................. 503
Jak wyświetlić obraz na formularzu?........................................................................................ 504
Jak zrealizować drukowanie?................................................................................................... 506
Wyszukiwanie i wybór drukarki......................................................................................... 506
Inicjalizacja obiektu klasy PrintDocument........................................................................... 507
Kontroler wydruku............................................................................................................ 508
Drukowanie dokumentów wielostronicowych...................................................................... 510
Rozdział 12. Inne przestrzenie nazw....................................................................515
Teoria ......................................................................................................................................... 515
Inne przestrzenie nazw .NET................................................................................................... 515
Przetwarzanie wielowątkowe................................................................................................... 515
Co to jest wątek? .............................................................................................................. 516
Klasa Thread.................................................................................................................... 518
Klasy stosowane do synchronizacji..................................................................................... 521
Globalizacja........................................................................................................................... 524
Informacje o kulturze........................................................................................................ 524
Informacje o kalendarzu.................................................................................................... 525
Informacje o formatach..................................................................................................... 527 [ Pobierz całość w formacie PDF ]